Arbetstimmar per månad 2022

När man pratar om antal arbetstimmar per månad 2022 brukar man säga 160 vilket ju ofta inte riktigt stämmer. I år (2022) är det ju till exempel mellan 152 och 184 arbetstimmar med ett genomsnitt på hela 169 timmar per månad! Här i tabellen under kan du se exakt hur många arbetsdagar, arbetstimmar, antal lördagar och söndagar samt övriga lediga dagar till exempel röda dagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Vid de tillfällena som en röd dag sammanfaller med en lördag eller söndag så räknas den in i lördag & söndag kolumnen. Vi räknar också med 8 timmars arbetsdagar. Vilka dagar som i Sverige räknas som helgdagar regleras i Lag (1989:253) ”Lagen om allmänna helgdagar”. De flesta är alltså ledig följande helgdagar även om de råkar sammanfalla med en vanlig vardag:

MånadArbetsdagarArbetstimmarLör & SönÖvriga
Januari20160101
Februari2016080
Mars2318480
April1915292
Maj2116891
Juni2016082
Juli21168100
Augusti2318480
September2217680
Oktober21168100
November2217680
December2116891
Total årsarbetstid25320241057
Snitt / Månad211698.750.58

 

Kristi himmelsfärdsdag

Kristi HimmelsfärdsdagKristi himmelsfärdsdag

Kristi himmelsfärdsdag är en väldigt betydande dag inom kristendomen. Den är även allmän högtid i ett stort antal länder, men hur den faktiskt firas skiljer sig åt i ett flertal hänseenden. I Sverige har den en lång historik som på många sätt även sammanknyter med förkristen tid.

Här är lite information om Kristi himmelsfärdsdag och vad som kännetecknar den i vår moderna samtid.

Kristen och samtidigt förkristen

Kristi himmelsfärdsdag är en kristen högtid som ämnar att uppmärksamma dagen då Jesus lämnade jordelivet för himlen. Den äger alltid rum på den 40:e dagen efter påskdagen. Då detta alltid är en torsdag har dagen ibland omnämnts som den heliga torsdagen.

Hur den firas varierar väldigt stort utifrån i vilken stor utsträckning ett land har kommit att bli sekulariserat. I det mer traditionella Kristi himmelsfärdsfirandet ingår en gudstjänst och ett besök till den kyrkogården där nära och kära befinner sig.

Vad som ger den en speciell ställning i just Sverige är att Kristi himmelsfärdsdag även sammanfaller med den dag då jordbrukare släpper ut korna på bete. Därför är dagen historiskt även känd som dagen för betessläpp/kosläpp. Det gör att den kulturellt sett även har en förankring i bondesamhället vars historia på många sätt är äldre än kristendomens historia i Sverige.

Helgdag som få faktiskt firar

I många fall så sammanfaller Kristi himmelsfärdsdag med Sveriges nationaldag på så sätt att de tillsammans bildar en särskilt lång helg. Därför blir Kristi himmelsfärdsdagen ibland del av Sveriges allra längsta helgperiod.

Trots ställning som helgdag är det i Sverige förhållandevis ovanligt att fira himmelsfärdsdagen. Det är fortfarande främst de kristna och troende personerna som i någon större utsträckning uppmärksammar dagen. Men firandet har ökat, och många förutspår att den inom kort kommer att vara en större företeelse än vad den tidigare har varit.

Långfredagen och Annandag påsk

Långfredagen och Annandag påskLångfredagen och Annandag påsk

Inom kristen tradition så är långfredag och annandag påsk två väldigt viktiga högtider som både är väsentliga i uppmärksammandet av Jesus. Men även i den sekulariserade världen har dessa dagar på många håll ställning som officiell heldag.

Trots att de är helgdagar så har firandet i många länder mer eller mindre uteblivet. Vad som är unikt är att helgerna på vissa håll knappt uppmärksammas, medan de på andra håll innebär väldigt stora evenemang.

Här kommer lite mer information om vad annandag påsk och långfredagen egentligen handlar om.

Långfredagen

Långfredagen är i grund och botten en kristen högtid som äger rum till minne va Jesu korsfästelse. Den inträder på fredagen före påskdagen, och har som ursprunglig idé att sätta fokus på det lidande som Jesus genomgick i samband med korsfästelsen. I Sverige dröjde det ända till 1600-talet innan det blev en högtid.

Långfredagens datum växlar stort från år till år, och det är därför den sägs inträffa på just fredagen före påskdagen. I många länder så firas långfredagen med en symbolisk korsfästning. I samband med detta sker även en längre period av fasta.

För Sveriges del så har långfredagen på det stora hela varit en lågmäld högtid som egentligen inte firats bortom kyrkliga kretsar. Internationellt sett så har den däremot varit avsevärt mycket mer påtaglig.

Annandag påsk

Annandag påsk är likaså en allmän helgdag i många länder. Det firas den första måndagen efter påskdagen. I USA har påskdagen däremot en särställning då det inte är en delstatsöverskridande helgdag. Därför skiljer sig firandet stort åt på olika platser.

Andra påskdagen är en ursprungligen dag för att fira Jesu uppståndelse. Därför har firandet en historisk förankring i gudstjänsten. Det vore nog inte allt för orättvist att påstå att annandag påsk främst uppmärksammas av de personer som regelbundet besöker kyrkan.

sv_SESwedish