Arbetstimmar per månad 2022

När man pratar om antal arbetstimmar per månad 2022 brukar man säga 160 vilket ju ofta inte riktigt stämmer. I år (2022) är det ju till exempel mellan 152 och 184 arbetstimmar med ett genomsnitt på hela 169 timmar per månad! Här i tabellen under kan du se exakt hur många arbetsdagar, arbetstimmar, antal lördagar och söndagar samt övriga lediga dagar till exempel röda dagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Vid de tillfällena som en röd dag sammanfaller med en lördag eller söndag så räknas den in i lördag & söndag kolumnen. Vi räknar också med 8 timmars arbetsdagar. Vilka dagar som i Sverige räknas som helgdagar regleras i Lag (1989:253) ”Lagen om allmänna helgdagar”. De flesta är alltså ledig följande helgdagar även om de råkar sammanfalla med en vanlig vardag:

MånadArbetsdagarArbetstimmarLör & SönÖvriga
Januari20160101
Februari2016080
Mars2318480
April1915292
Maj2116891
Juni2016082
Juli21168100
Augusti2318480
September2217680
Oktober21168100
November2217680
December2116891
Total årsarbetstid25320241057
Snitt / Månad211698.750.58

 

Första Maj - 1:a MajFörsta maj

Sedan slutet av 1800-talet har första maj varit en av arbetarrörelsens viktigaste återkommande högtider och evenemang. Dess historisk är nära förknippad med socialismens framväxt i Europa och har inte minst i Sverige haft ett väldigt starkt fäste.

Men vad handlar första maj egentligen om?

Arbetarrörelsens framväxt

Trots att USA numera främst förknippas med den fria marknaden så är det faktiskt därifrån som första maj härstammar. Även om idén kring organisering av arbetar har en avsevärt mycket längre historia så anser de flesta att dess förlaga är ett beslut som togs 1884 i USA. Den Amerikanska arbetarrörelsen Federation of Labor (AFL) bestämde sig nämligen att på bred front kräva en begränsning av arbetsdagen till åtta timmar.

Andra internationalen var en organisation som bildades i Paris för att markera en sorts symbolisk förlängning av den franska revolutionen, och samtidigt slå ett slag för framtida arbetares rättigheter. Deras bildade 1889 brukar även ses som en sorts början på första majs ställning som officiell helgdag. Arbetarrörelsen har sedan dess varit en decentraliserad social rörelse med fokus på att förbättra arbetarnas rättigheter. Begreppet är brett och omfattar såväl organiserade fackföreningar som enskilda individers ambitioner och uttryck. Arbetarrörelsen har varit aktiv i många länder genom historien, men den har varit mest framgångsrik i västerländska industriländer. Arbetarrörelsen förknippas ofta med socialistiska och kommunistiska politiska partier och organisationer, men den är inte nödvändigtvis bunden till någon speciell ideologi.

Första majtåget

En särskild symbol för första maj är det första maj-tåg som varje år äger rum i ett flertal länder. Inte minst i Sverige har det haft en väldigt stark ställning. Sången Internationalen är på många håll tågets mer eller mindre officiella tema låt. Trots att tåget är vanligt förekommande fortsätter de att ha en kontroversiell ställning på många håll i världen där arbetarrörelsen ännu inte är accepterad.

Sveriges nationaldag

Sveriges NationaldagSveriges nationaldag

Trots sin väldiga särställning så har Sveriges nationaldag faktiskt inte varit helgdag särskilt länge. Men samtidigt har den anor som sträcker sig flera hundra år bakåt i tiden. Hur den firas varierar däremot stort mellan olika platser i Sverige, och på sätt och vis är dess varande fortfarande kontroversiellt.

Vi har gjort en djupdykning i Sveriges nationaldag.

Gammalt Sverige men nymodig tradition

Sverige är internationellt sett ett av de länder som har varit enat allra längst. Det är faktiskt ett av världens äldsta kungadömen. Men trots detta så är Sveriges nationaldag en ganska ny företeelse. Det var nämligen inte förrän i slutet av 1800-talet som man bestämde sig för att fira Sverige som enat rike.

Dagens historia är intressant nog tätt sammanlänkad med Skansen. Tanken med Skansen har alltid varit att representera en sorts levande miniatyr av Sverige, vilket innebär att det redan från början fanns en tanke att sätta fokus på Sverige som nationalstat.

När man 1893 beslutade för att fira Sverige så bestämde man sig för att återkoppla till 6 juni 1523 då Gusta Vasa blev kung och även symbol för det enade Sverige.

En ganska ny helgdag

Även om firandet av Sveriges nationaldag nu sträcker sig mer än hundra år bak i tiden så var det inte förrän 2005 som det blev en allmän helgdag. Det gör dagen till en på ett spännande sätt både ny och gammal företeelse.

Firandet varierar stort mellan olika platser i Sverige. Men som flaggdag är det givet att hissa svenska flaggan. Till skillnad från andra högtider finns det egentligen ingen riktig mall för hur nationaldagen ska firas. Just Skansen fortsätter att vara en gemensam nämnare och det är även där en stor del av firandet faktiskt utspelar sig. Huruvida dagen kommer att få större brett folkligt fäste förblir däremot oklart.

sv_SESwedish