Midsommardagen

MidsommardagenMidsommardagen

Även om midsommar för många för tankarna till ett specifikt svenskt firande så är midsommardagen en unik högtid som utspelar sig på ett stort antal olika platser i världen. Detta beror på att dess historia är tveeggat sammanlänkat med såväl förkristen tid som kristendomens utbredning över Europa.

Här tittar vi närmare på midsommardagen.

Folklig och kyrklig högtid

I ett svenskt hänseende för midsommardagen definitivt tankarna till midsommarfirandet. Detta väldigt typiska firande som utspelar sig mellan 20 och 26 juni har en lång och oklar historia. Medan vissa anser att det är en förkristen företeelse som är kopplad till firandet av sommarsolståndet så anser vissa att dess utbredning är nära kopplad till kristendomen och Den helige Johannes Döparens dag.

Oavsett var man placerar dagen i ett historiskt skede så är det givet att det är en vanligt förekommande helgdag som firas på många olika platser i världen. I Sverige har den traditionellt sett firats med midsommardans och klassisk midsommarmat.

På andra håll i världen där kyrkans ställning är mer utbredd även i modern tid har firandet en avsevärt mycket mer kyrklig framtoning. Detta har gjort att många kommit att se Midsommardagen som en sorts rock mellan förkristna traditioner och kristna seder. Men då det är oklart hur påtaglig den historiska förankring egentligen är har ingen kommit att dra några definitiva slutsatser.

Vad som är klart är däremot att dagen fortsätter att firas på många håll runt om i världen och att den förblir oerhört populär. Något som är särskilt intressant är att alla länder verkar ha en tendens att förknippa Midsommardagen med just sitt eget firande, trots att den i sanna verket är en internationell högtid. På det stora hela förmodligen en av de mest vanligt förekommande högtiderna runt om i världen som intressant nog saknar gemensamma inslag.

sv_SESwedish