Arbetstimmar per månad 2023

MånadArbetsdagarArbetstimmarLör & SönÖvriga
Januari2116891
Februari2016080
Mars2318480
April18144102
Maj2116882
Juni1915282
Juli21168100
Augusti2318480
September2116890
Oktober2217690
November2217680
December19152102
Total årsarbetstid25020001059
Snitt / Månad211678.750.75

Alla helgons dag

Alla Helgons Dag

Alla helgons dag

Alla helgons dag är en väldigt mångfacetterad högtid vars historia på sätt och vis är dold i dunkel. Men som kristen tradition har den visat sig vara ovanligt mångfacetterad och levande. Det har gjort att den firas på väldigt många olika sätt beroende på var man befinner sig i världen.

Vi har kikat på alla helgons dag och set vad som särskiljer den.

En vanligt förekommande men missförstådd dag

Ursprunget till Alla helgons dag anses typiskt sett vara den kyrkliga ambitionen att uppmärksamma helgon och martyrer för deras uppoffringar. Alla helgons dag är en kristen högtid som firar alla helgons liv. Exakt när den firas varierar mellan olika platser i världen, men den utspelar sig typiskt sett 1 november eller någon gång mellan 31 oktober och 6 november.

Men vad är egentligen ett helgon? Ett helgon är en person som har erkänts av den kyrkan som att ha uppnått en väldigt hög nivå av helighet och dygd.

Med tiden har Alla helgons dag däremot kommit att bli mer utav ett allmänt uppmärksammande av de personer som har lämnat jordelivet. Oavsett om det handlar om helgon eller våra egna nära och kära. Därför är det samtida firandet av Alla helgons dag väldigt nära sammanlänkat med just kyrkogårdsbesök. Att tända ljus och besöka gravar är avsevärt mycket mer vanligt än att faktiskt spendera tid i kyrkan.

På många håll är dagen förmodligen mer förknippad med Halloween, trots att de egentligen inte är sammankopplade annat än att de inträffar efter varandra. Detta anses typiskt sett vara ett resultat av en språklig sammankoppling.

Alla helgons dag fortsätter att vara en populär helgdag, men som firas på väldigt många olika sätt. I vår egen samtid har den nog på många sätt fått stor konkurrens av Halloween även om dessa två företeelser har helt olika ursprung.

Sveriges nationaldag

Sveriges NationaldagSveriges nationaldag

Trots sin väldiga särställning så har Sveriges nationaldag faktiskt inte varit helgdag särskilt länge. Men samtidigt har den anor som sträcker sig flera hundra år bakåt i tiden. Hur den firas varierar däremot stort mellan olika platser i Sverige, och på sätt och vis är dess varande fortfarande kontroversiellt.

Vi har gjort en djupdykning i Sveriges nationaldag.

Gammalt Sverige men nymodig tradition

Sverige är internationellt sett ett av de länder som har varit enat allra längst. Det är faktiskt ett av världens äldsta kungadömen. Men trots detta så är Sveriges nationaldag en ganska ny företeelse. Det var nämligen inte förrän i slutet av 1800-talet som man bestämde sig för att fira Sverige som enat rike.

Dagens historia är intressant nog tätt sammanlänkad med Skansen. Tanken med Skansen har alltid varit att representera en sorts levande miniatyr av Sverige, vilket innebär att det redan från början fanns en tanke att sätta fokus på Sverige som nationalstat.

När man 1893 beslutade för att fira Sverige så bestämde man sig för att återkoppla till 6 juni 1523 då Gusta Vasa blev kung och även symbol för det enade Sverige.

En ganska ny helgdag

Även om firandet av Sveriges nationaldag nu sträcker sig mer än hundra år bak i tiden så var det inte förrän 2005 som det blev en allmän helgdag. Det gör dagen till en på ett spännande sätt både ny och gammal företeelse.

Firandet varierar stort mellan olika platser i Sverige. Men som flaggdag är det givet att hissa svenska flaggan. Till skillnad från andra högtider finns det egentligen ingen riktig mall för hur nationaldagen ska firas. Just Skansen fortsätter att vara en gemensam nämnare och det är även där en stor del av firandet faktiskt utspelar sig. Huruvida dagen kommer att få större brett folkligt fäste förblir däremot oklart.

sv_SESwedish