Midtsommerdagen

MidtsommerdagenMidtsommerdagen

Selv om midtsommer for mange minner om en spesifikk svensk feiring, er midtsommerdagen en unik høytid som finner sted en lang rekke forskjellige steder i verden. Dette er fordi historien er todelt knyttet til både førkristen tid og spredningen av kristendommen over hele Europa.

Her ser vi nærmere på midtsommerdagen.

Folke- og kirkehøytid

I en svensk respekt for sankthansdagen, definitivt tankene om sankthansfeiringen. Denne veldig typiske feiringen som finner sted mellom 20. og 26. juni har en lang og uklar historie. Mens noen mener at det er et førkristent fenomen som er knyttet til feiringen av sommersolverv, mener noen at spredningen er nært knyttet til kristendommen og døperen Johannesdag.

Uansett hvor du plasserer dagen i en historisk scene, er det gitt at det er en felles høytid som feires mange forskjellige steder i verden. I Sverige har det tradisjonelt blitt feiret med midtsommerdans og klassisk midtsommermat.

Andre steder i verden, hvor kirkens stilling er mer utbredt også i moderne tid, har feiringen et atskillig mye mer kirkelig utseende. Dette har ført til at mange har kommet for å se midtsommerdagen som en slags klippe mellom førkristne tradisjoner og kristne skikker. Men ettersom det er uklart hvor åpenbar den historiske forankringen egentlig er, har ingen kommet for å trekke noen sikre konklusjoner.

Det som imidlertid er klart er at dagen fortsetter å bli feiret mange steder rundt om i verden, og at den fortsatt er ekstremt populær. Noe som er spesielt interessant er at alle land ser ut til å ha en tendens til å forbinde midtsommerdagen med sin egen feiring, selv om det faktisk er en internasjonal høytid. I det hele tatt, sannsynligvis en av de vanligste festivalene rundt om i verden, som interessant nok mangler felles elementer.

nb_NONorwegian