Sveriges nationaldag

Sveriges NationaldagSveriges nationaldag

Trots sin väldiga särställning så har Sveriges nationaldag faktiskt inte varit helgdag särskilt länge. Men samtidigt har den anor som sträcker sig flera hundra år bakåt i tiden. Hur den firas varierar däremot stort mellan olika platser i Sverige, och på sätt och vis är dess varande fortfarande kontroversiellt.

Vi har gjort en djupdykning i Sveriges nationaldag.

Gammalt Sverige men nymodig tradition

Sverige är internationellt sett ett av de länder som har varit enat allra längst. Det är faktiskt ett av världens äldsta kungadömen. Men trots detta så är Sveriges nationaldag en ganska ny företeelse. Det var nämligen inte förrän i slutet av 1800-talet som man bestämde sig för att fira Sverige som enat rike.

Dagens historia är intressant nog tätt sammanlänkad med Skansen. Tanken med Skansen har alltid varit att representera en sorts levande miniatyr av Sverige, vilket innebär att det redan från början fanns en tanke att sätta fokus på Sverige som nationalstat.

När man 1893 beslutade för att fira Sverige så bestämde man sig för att återkoppla till 6 juni 1523 då Gusta Vasa blev kung och även symbol för det enade Sverige.

En ganska ny helgdag

Även om firandet av Sveriges nationaldag nu sträcker sig mer än hundra år bak i tiden så var det inte förrän 2005 som det blev en allmän helgdag. Det gör dagen till en på ett spännande sätt både ny och gammal företeelse.

Firandet varierar stort mellan olika platser i Sverige. Men som flaggdag är det givet att hissa svenska flaggan. Till skillnad från andra högtider finns det egentligen ingen riktig mall för hur nationaldagen ska firas. Just Skansen fortsätter att vara en gemensam nämnare och det är även där en stor del av firandet faktiskt utspelar sig. Huruvida dagen kommer att få större brett folkligt fäste förblir däremot oklart.

sv_SESwedish