Långfredagen och Annandag påsk

Långfredagen och Annandag påskLångfredagen och Annandag påsk

Inom kristen tradition så är långfredag och annandag påsk två väldigt viktiga högtider som både är väsentliga i uppmärksammandet av Jesus. Men även i den sekulariserade världen har dessa dagar på många håll ställning som officiell heldag.

Trots att de är helgdagar så har firandet i många länder mer eller mindre uteblivet. Vad som är unikt är att helgerna på vissa håll knappt uppmärksammas, medan de på andra håll innebär väldigt stora evenemang.

Här kommer lite mer information om vad annandag påsk och långfredagen egentligen handlar om.

Långfredagen

Långfredagen är i grund och botten en kristen högtid som äger rum till minne va Jesu korsfästelse. Den inträder på fredagen före påskdagen, och har som ursprunglig idé att sätta fokus på det lidande som Jesus genomgick i samband med korsfästelsen. I Sverige dröjde det ända till 1600-talet innan det blev en högtid.

Långfredagens datum växlar stort från år till år, och det är därför den sägs inträffa på just fredagen före påskdagen. I många länder så firas långfredagen med en symbolisk korsfästning. I samband med detta sker även en längre period av fasta.

För Sveriges del så har långfredagen på det stora hela varit en lågmäld högtid som egentligen inte firats bortom kyrkliga kretsar. Internationellt sett så har den däremot varit avsevärt mycket mer påtaglig.

Annandag påsk

Annandag påsk är likaså en allmän helgdag i många länder. Det firas den första måndagen efter påskdagen. I USA har påskdagen däremot en särställning då det inte är en delstatsöverskridande helgdag. Därför skiljer sig firandet stort åt på olika platser.

Andra påskdagen är en ursprungligen dag för att fira Jesu uppståndelse. Därför har firandet en historisk förankring i gudstjänsten. Det vore nog inte allt för orättvist att påstå att annandag påsk främst uppmärksammas av de personer som regelbundet besöker kyrkan.

sv_SESwedish