Arbejdstid om måneden 2022

Når man taler om antallet af arbejdstimer om måneden i 2022, plejer man at sige 160, hvilket ofte ikke er helt rigtigt. I år (2022) er det for eksempel mellem 152 og 184 arbejdstimer med et gennemsnit på 169 timer om måneden! Her i nedenstående tabel kan du se præcis hvor mange arbejdsdage, arbejdstimer, antal lørdage og søndage samt andre fridage, for eksempel røde dage, sankthansaften, juleaftensdag og nytårsaftensdag. I de tilfælde, hvor en rød dag falder sammen med en lørdag eller søndag, er den inkluderet i kolonnen Lørdag og søndag. Vi regner også med 8 timers arbejdsdage. Hvilke dage i Sverige der tæller med som helligdage er reguleret i Lag (1989: 253) "Helligdagsloven". De fleste har således fri på følgende helligdage, selvom de falder sammen med en almindelig hverdag:

MånedArbejdsdageArbejdstimerLør & Søn.Andre
januar20160101
februar2016080
marts2318480
April1915292
Kan2116891
juni2016082
juli21168100
august2318480
september2217680
oktober21168100
november2217680
december2116891
Samlet årlig arbejdstid25320241057
Gennemsnit / måned211698.750.58

 

nytårsdag og trettende juledag

nytårsdag og trettende juledag

nytårsdag og trettende juledag

At fire nytårsdage og trettendedage er en selvfølge for rigtig mange mennesker. Men dens kulturelle og historiske oprindelse er ikke altid helt indlysende. Selvom de har ophav, som ikke nødvendigvis har med hinanden at gøre, danner de en grundlæggende ramme for, hvordan vi både slutter af og går det nye år i møde.

Vi har kigget nærmere på 13. juledag og nytårsdag.

Åbenbaring

Den trettende dag i julen har fået sit navn, fordi den finder sted på den trettende dag efter jul. Det sker således normalt den 6. januar. Udover at være en af kirkens vigtigste højtider, er det også en helligdag i mange lande. Dagen har til hensigt at fejre dagen, hvor det blev åbenbaret, at Jesus var Guds søn.

Hvordan fejres den trettende dag i julen?

  • I Sverige går dagen ofte ubemærket hen. Men mange andre lande har en position, der svarer til vores juleaften, med gaver og socialt samvær.

  • Mange i Sverige har på det seneste valgt at fejre dagen med god mad.

Selvom trettendedagen ofte finder sted uden særlig fejring, er det en vigtig kristen højtid, der er en del af vores fælles kulturarv.

Nytårsdag

Nytårsdag er dagen til at markere den endelige start på et nyt år. Det finder sted den 1. januar og er dermed årets første kalenderdag. Det er en helligdag i de fleste lande rundt om i verden og har paradoksalt nok fået status af at være dagen til at rydde op i rodet fra nytårsfejringen.

Det unikke ved nytårsdag er, at den er et resultat af førkristne traditioner kombineret med romerske og kristne elementer. Derfor er det en ferie, der på en måde ikke har nogen rigtig konkret rød tråd. Men på trods af dette bliver det ved med at være en højtid, der både består af rengøring og en henrykkelse over, at et nyt år er begyndt.

Langfredag og påskedag

Langfredag og påskedagLangfredag og påskedag

I kristen tradition er langfredag og anden påskedag to meget vigtige højtider, som begge er vigtige for Jesu opmærksomhed. Men selv i den sekulariserede verden har disse dage mange steder status af en officiel hel dag.

På trods af, at det er helligdage, er fejringerne i mange lande mere eller mindre ikke fundet sted. Det unikke er, at weekenderne nogle steder knap mærkes, mens de andre steder involverer meget store arrangementer.

Her er lidt mere information om, hvad påskedag og langfredag egentlig handler om.

God fredag

Langfredag er grundlæggende en kristen højtid, der finder sted til minde om Jesu korsfæstelse. Det foregår fredagen før påske, og har som sin oprindelige idé at sætte fokus på den lidelse, som Jesus gennemgik i forbindelse med korsfæstelsen. I Sverige gik der indtil 1600-tallet, før det blev en helligdag.

Langfredagsdatoen varierer meget fra år til år, og det er derfor, det siges, at den indtræffer selve fredagen før påske. I mange lande fejres langfredag med en symbolsk korsfæstelse. I forbindelse hermed er der også en længere fasteperiode.

For Sverige har langfredag i det hele taget været en lavmælt højtid, som ikke rigtig fejres ud over kirkelige kredse. Internationalt har det dog været betydeligt mere håndgribeligt.

påske mandag

Påskedag er også en helligdag i mange lande. Det fejres den første mandag efter påske. I USA har påskedagen derimod en særstilling, da det ikke er en helligdag i hele staten. Derfor er fejringen meget forskellig forskellige steder.

Anden påskedag er oprindeligt en dag til at fejre Jesu opstandelse. Derfor har fejringen et historisk fundament i gudstjenesten. Det ville nok ikke være for uretfærdigt at sige, at 2. påskedag primært bliver bemærket af de mennesker, der jævnligt besøger kirken.

da_DKDanish