1. toukokuuta - 1. toukokuutaToukokuun 1. päivä

Vappu on 1800-luvun lopusta lähtien ollut yksi työväenliikkeen tärkeimmistä toistuvista juhlista ja tapahtumista. Sen historia liittyy läheisesti sosialismin nousuun Euroopassa, ja sillä on ollut erittäin vahva valta etenkin Ruotsissa.

Mutta mistä toukokuun ensimmäisestä päivästä oikein on kyse?

Työväenliikkeen kasvu

Huolimatta siitä, että Yhdysvallat liitetään nykyään pääasiassa vapaisiin markkinoihin, itse asiassa ensimmäinen toukokuu on peräisin sieltä. Vaikka teosten järjestämisellä on paljon pidempi historia, useimmat uskovat sen mallin olevan Yhdysvalloissa vuonna 1884 tehty päätös. Amerikkalainen työväenliike Federation of Labour (AFL) päätti vaatia työpäivän laajaa rajoittamista kahdeksaan tuntiin.

Toinen Internationaali oli Pariisissa perustettu järjestö, joka oli eräänlainen symbolinen Ranskan vallankumouksen jatke, samalla kun se iski tulevien työntekijöiden oikeuksiin. Niiden muodostuminen vuonna 1889 nähdään myös yleensä eräänlaisena ensimmäisen maissiasennon alkuna virallisena vapaapäivänä.

Työväenliike on sittemmin ollut hajautettu sosiaalinen liike, joka keskittyy työntekijöiden oikeuksien parantamiseen. Käsite on laaja ja sisältää sekä järjestäytyneet ammattiliitot että yksilöiden tavoitteet ja ilmaisut. Työväenliike on ollut aktiivinen monissa maissa läpi historian, mutta menestynein se on läntisissä teollisuusmaissa. Työväenliike yhdistetään usein sosialistisiin ja kommunistisiin poliittisiin puolueisiin ja järjestöihin, mutta se ei välttämättä ole sidottu mihinkään tiettyyn ideologiaan.

Toukokuun ensimmäinen juna

Vappupäivän erityinen symboli on toukokuun ensimmäinen juna, joka kulkee vuosittain useissa maissa. Eikä vähiten Ruotsissa, sillä on ollut erittäin vahva asema. Laulu Internationalen on monessa paikassa junan enemmän tai vähemmän virallinen tunnari. Vaikka juna on yleinen, heillä on edelleen kiistanalainen asema monissa osissa maailmaa, joissa työväenliikettä ei vielä hyväksytä.

fiFinnish